مرکز خاتم الانبیاء املش

برگزاري جلسه توجيهي مديران آموزشگاه هاي آزاد

۱۱ مهر ۱۳۹۷ 1156
برگزاري جلسه توجيهي مديران آموزشگاه هاي آزاد
برگزاري جلسه توجيهي مديران آموزشگاه هاي آزاد لاهيجان سياهكل با حضور رئيس و نائيب رئيس انجمن صنفي آموزشگاه هاي آزاد استان

راس ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 10/7/97 جلسه اي با حضور مديران آموزشگاه هاي آزاد لاهيجان و سياهكل و خانم عيني رئيس و آقاي بازرگانيان نائب رئيس انجمن صنفي آموزشگاه هاي آزاد استان و اماني رئيس مركز آمورش فني و حرفه اي لاهيجان در سالن اجتماعات مركز لاهيجان برگزار گرديد.

اين جلسه كه به منظور تشريح طرح مهارت آموزي در محيط كار واقعي و طرح ايران مهارت برگزار شد،ابتدا اماني رئيس مركز آموزش فني و حرفه اي لاهيجان ضمن خوش آمد گوئي به حاضرين در جلسه،طرح مهارت آموزي در محيط كار واقعي را تشريح و همه مديران آموزشگاه هاي آزاد را براي بهره مندي از طرح ترغيب نمود. در ادامه خانم عيني نيز ابتدا در خصوص طرح مهارت آموزي در محيط كار واقعي و سپس در خصوص طرح ايران مهارت توضيحاتي براي مديران آموزشگاههاي آزاد دادند و در انتهاي جلسه توسط آقاي اماني و خانم عيني به سوالات مديران پاسخ داده شد.

برگزاري جلسه توجيهي مديران آموزشگاه هاي آزاد برگزاري جلسه توجيهي مديران آموزشگاه هاي آزاد برگزاري جلسه توجيهي مديران آموزشگاه هاي آزاد

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است