مرکز خاتم الانبیاء املش

جلسه رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان لاهیجان با رئيس و كارشناسان كميته امداد شهرستان لاهيجان

۱۶ تیر ۱۳۹۸ 832
جلسه رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان لاهیجان با رئيس و كارشناسان كميته امداد شهرستان لاهيجان
روند تعامل بين دو دستگاه فني و حرفه اي و كميته امداد

در این جلسه آقاي اكبري رئيس كميته امداد لاهيجان ضمن تشكر از رياست و كاركنان مركز لاهيجان كه همكاري لازم را با مجموعه كميته امداد داشتند ابراز نموده اند اهميت آموزش هاي فني و حرفه اي براي مددجويان كميته امداد امري مهم بوده و تمام تلاش خود مجموعه كميته امداد را در راستاي اين اهداف خواهند گذاشت.سپس آقاي خليلي رئيس مركز آموزش فني و حرفه اي لاهيجان ضمن ابراز خوشحالي ار روند تعامل بين دو دستگاه فني و حرفه اي و كميته امداد در خصوص تعامل بيشتر تاكيد ابراز نمودند كه اين مركز با تمام قوا در راستاي آموزشهاي مهارتي با كميته امداد همكاري مي نمايندو در پايان هر يك از كارشناسان نظرات خود را ارائه نموده اند.

جلسه رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان لاهیجان با رئيس و كارشناسان كميته امداد شهرستان لاهيجان

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است