مرکز خاتم الانبیاء املش

کارگاه برق ساختمان پیش ثبت نام

در کارگاه برق ساختمان استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

برقکار ساختمان درجه 2

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
قاسم حسین‌پور
فوق ليسانس
قاسم حسین‌پور
مهدی دشتبان
فوق ليسانس
مهدی دشتبان

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه