مرکز خاتم الانبیاء املش

کارگاه الکترونیک پیش ثبت نام

در کارگاه الکترونیک استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

تعمیرکار لامپ‌های الکتریکی کم مصرف

مشخصات مربی / مربیان :

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه